Termální koupaliště Brná
Bazilika Panny Marie Bolestné Bohosudov
Zřícenina hradu Oltářík (Hrádek)