Zřícenina hradu Oltářík (Hrádek)

 

 

Oltářík (Hrádek) je zřícenina hradu na stejnojmenném kopci v Českém středohoří, nad vsí Děkovka 10 km jihozápadně od Lovosic

Oltářík by postaven za husitských válek, jeho stavebníkem byl husitský hejtman Jakoubek z Vřesovic. Hrad byl postaven mezi lety 1437 - 1450. V roce 1450 zastavil Jakoubek Oltářík spolu s vesnicemi Chrášťany a Děkovka Janovi z Polenska, který sídlil na tvrzi ve Vršovicích. To je také první písemná zmínka o hradu. Hrádek měl tento majetek chránit a zároveň být oporou proti panství katolických Zajíců z Hazmburka, která se rozkládala jižně odtud. Roku 1468 ale postoupil Mikuláš z Polenska hrad Oltářík Janovi a Oldřichovi z Hazmburka. Dalším známým majitelem je Vilém z Ilburka a na Ronově, který ho roku 1531 v závěti odkázal manželce Anežce z Helfenštejna. Když v roce 1544 vešla závěť v platnost, uvádí se hrad jako pustý a tudíž neobývaný. Pro zříceninu se později ujal název Hrádek.

Hrádek tvořila patrová obytná budova lichoběžníkovitého půdorysu, z níž se zachovalo obvodové zdivo do výše několika metrů. Do hradu se vcházelo brankou, jejíž zbytky se dochovaly. Poloha hradu neumožňovala vybudování hospodářského zázemí v jeho bezprostřední blízkosti a tudíž ani vznik předhradí. Pro uskladnění nejzákladnějších životních potřeb mohla sloužit nevelká plošina pod západním průčelím Oltáříku o rozměrech cca 5 x 5 metrů. Byla už v areálu hrádku, chráněná vstupní brankou, a mohla obsahovat dřevěné stavby – po kamenných se nedochovaly stopy. Hrad, čí spíše tvrz na kopci, nebyl dlouho využíván. Vzhledem ke skrovným rozměrům, relativní nepřístupnosti a absenci hospodářského zázemí nepředstavoval pro šlechtu 16. století perspektivu.

Zřícenina je volně přístupná a otevírá se z ní působivý kruhový výhled na okolní kopce Českého středohoří a nížinu dolního Poohří.  
 
Věděli jste, že…  hrad podle pověstí ukrývá zvláštní druh pokladu? Každou květnou neděli se v podzemní chodbě pod hradem dá napít ze sudů se starým vínem. 
 
Vzdálenost: 6,2 kilometrů

https://cs.wikipedia.org/wiki/Oltářík

http://www.hrady.cz/?OID=233

Napište komentář

Vyplňte formulář pro odeslání komentáře.
57