Historie objektu

Několik střípků z minulosti ...

Obec Teplá leží v údolí potoka Modly v Milešovském středohoří, v nadmořské výšce 262 m. V historických pramenech je obec poprvé zmiňována v roce 1543.

Roku 1710 byl v obci objeven železitý pramen, jemuž byla připisována až zázračná léčivá síla. Teplá se proto brzy stala oblíbeným poutním místem. U pramene vznikly na určitou dobu malé lázně (do roku 1850) a nad pramenem byla postavena kaple Navštívení Panny Marie, zprvu dřevěná, posléze kamenná, barokní. Současná podoba kaple pochází z roku 1854.

Známé poutní místo si vybral řád Misionářů oblátů Panny Marie Neposkvrněné (OMI) pro stavbu nového konventu. V letech 1926 - 1927 zde byl vystavěn  klášter Neposkvrněného početí Panny Marie s kostelem téhož zasvěcení. Kostel byl spojený s klášterem a byl výjimečný tím, že byl od počátku vytápěný.

Obláti jsou součástí katolické církve a jejich specialitou jsou mise, působení na místech, kde kněží nejsou. Řád založil po napoleonských válkách francouzský šlechtic Eugene de Mazenod a vytknul jí ideu „šířit poselství Krista mezi těmi, kteří po zvratech doby zůstali bez pastýřů“. Roku 1826 papež Lev XII. kongregaci potvrdil vytvořená pravidla. Roku 1845 vyslali první misie do Kanady, na Cejlon a do Jižní Afriky. Od počátku se kongregace věnovala především práci s mládeží, hlásání lidových misií, apoštolátu u chudých a opuštěných, ale v současnosti působí ve světě rovněž jako faráři, správci poutních míst.

Při konventu v Teplé založil řád i vlastní juvenát, kde bylo roku 1934 celkem 55 chovanců, kteří navštěvovali speciální německou školu pro misionáře (některé prameny mluví o gymnáziu).

Patrně roku 1940 byl konvent dočasně uzavřen a později již nebyl znovu otevřen. Na konci války byl klášter nuceně vykoupen Němci pro uprchlíky z východních oblastí.

Po válce budova sloužila jako dětský domov, později patřila Pionýrské organizaci a postupně chátrala. Po revoluci v roce 1989 se do objektu vrátil život, došlo k přestavbě a rekonstrukci nemovitosti na penzion. Od roku 1997 je penzion majetkem akciové společnosti RHINOCEROS.Fotogalerie