Bazilika Panny Marie Bolestné Bohosudov
Kalvárie Ostré u Úštěka
Státní zámek Stekník