Kalvárie Ostré u Úštěka

 

Kalvárie (též Kostelíčky nebo Kostelíky) 398 metrů n.m. vysoký vrch a poutní místo v okrese Litoměřice asi 0,7 km jihovýchodně od vsi Ostré. 

Poutní areál, jehož počátky sahají do let 1704–1707 nechal vystavět pan Václav Růžička, hejtman zdejšího jezuitského panství se sídlem v Liběšicích. Za autora stavby bývá obvykle považován známý barokní architekt z nedalekých Litoměřic Octavio Broggio, avšak tato skutečnost není písemnými prameny doložena.
                                                                                       

Přístupovou cestu k hoře lemují již od vsi Ostré výklenkové kaple křížové cesty z období baroka a klasicismu. Tato cesta ústí na terasu v západním svahu hory, která symbolizuje biblickou Zahradu getsemanskou. Zde se nachází torza barokních pískovcových soch klečícího Ježíše a apoštolů. Odsud stoupá na vrchol monumentální pískovcové schodiště. To je členěno dvěma podestami s výklenky osazenými pozůstatky dalších barokních soch. Na vrcholové plošině se nachází skupina tří kaplí, symetricky uspořádaných. Obě boční kaple (kaple Nalezení, kaple Povýšení svatého Kříže) mají zcela totožný věžovitý tvar. Uprostřed mezi nimi se nachází přízemní, podélná kaple Božího hrobu.


Z vrchu je výborný výhled, zejména na Úštěckou kotlinu a České středohoří. 


Věděli jste, že…  ve zdejším areálu léta žil skutečný poustevník? Bylo to v letech 1752-1767 a tím poustevníkem byl Franz Piesch, terciář františkánského řádu. Jako obydlí mu posloužila jedna ze suterénních prostor umístěných pod kaplemi.

Vzdálenost: 36,7 kilometrů

https://cs.wikipedia.org/wiki/Kalvárie_(Ostré)

http://www.ceskestredohori.cz/mista/kalvarie-ostre.htm

Napište komentář

Vyplňte formulář pro odeslání komentáře.
58