Terezín

 

Malé pevnostní město při řece Ohři nedaleko jejího soutoku s Labem. Město leží na obou stranách řeky, která je rozděluje na Malou a Hlavní pevnost Terezín.

Pevnost byla založena roku 1780 Josefem II. a roku 1782 byla prohlášena svobodným královským městem. Jméno městu císař udělil na počest své matky císařovny Marie Terezie. Účelem pevnosti bylo chránit přístupové cesty, kterými obvykle postupovala nepřátelská vojska ze severu. Pevnost byla vystavěna podle návrhů pevnostní školy ve francouzském Meziéres a představuje ve světovém měřítku špičkový pevnostní systém. Své obranné vojenské poslání však nikdy aktivně nemusela splnit. 

Obranný systém se skládá z Hlavní pevnosti na levém břehu Nové Ohře a Malé pevnosti na pravém břehu Staré Ohře. Hlavní pevnost má tvar osmiúhelníku, ze všech nároží vybíhají pětiboké bastiony. Malá pevnost měla tvar mírně se rozbíhajícího obdélníku, doplněného o dva polobastiony a dva pětiboké bastiony. Opevnění Terezína obsahovalo celkem 55 hradebních článků a v nich 136 podzemních prostor vzájemně spojených systémem podzemních chodeb dosahujícího celkové délky 29 kilometrů. Dodnes funkční systém obrany vodou dovoloval nejen zaplavovat rozsáhlé kotliny kolem pevnosti. ale i vyvolat umělou vlnu ničící každého nepřítele, který by stál v cestě. Do pevnosti vedly čtyři brány posazené vždy mezi dvěma bastiony: Litoměřická, Pražská, Horní a Dolní. Uvnitř hlavní pevnosti se nachází pevnostní město s pravidelným půdorysem s ulicemi křížícími se v pravém úhlu.

Během druhé světové války sloužila Hlavní pevnost na levém břehu řeky nacistickému Německu jako židovské ghetto, odkud nacisté odváželi zvláštními transportními vlaky zde soustředěné židovské obyvatelstvo přímo do likvidačních táborů smrti. Malá pevnost na pravém břehu Ohře pak smutně proslula coby věznice pražského gestapa.  

Klíčovým místem při návštěvě města je tedy Památník Terezín (zahrnuje Malou pevnost, Národní hřbitov, Muzeum ghetta, Magdeburská kasárna, Židovský hřbitov s krematoriem a další místa ve městě), jediná instituce svého druhu v České republice. Jeho posláním je především uchovávat památku obětí rasové a politické perzekuce v letech nacistické okupace a pečovat o místa spojená s utrpením a smrtí desetitisíců obětí vlády násilí. 

Za návštěvu ale určitě stojí i upomínky na dobu, kdy byl Terezín klenotem pevnostního stavitelství. V areálu Kavalíru 2 jsou k vidění Kasárna (expozice života vojáků v 18. století) a Muzeum La Grace (podpalubí plachetnice z 18. století), v Retranchementu 5 je umístěno Muzeum Terezína (historie města), Centrum pevnostního stavitelství, odtud se také pořádají prohlídky opevnění a podzemí. Zajímavá je i Strážnice Litoměřické brány a Jízdárna, v areálu bývalých dělostřeleckých kasáren je umístěno Muzeum Františka Josefa I.

Věděli jste, že… Malá pevnost Terezín sloužila jako vězení už dávno před druhou světovou válkou? V roce 1918 (dne 28. dubna) tu například zemřel na tuberkulózu bosenskosrbský politický aktivista Gavrilo Princip, který v roce 1914 v Sarajevu spáchal atentát na následníka rakousko - uherského trůnu Františka Ferdinanda d’Este a jeho manželku Žofii.

Vzdálenost: 15,9 kilometru

https://cs.wikipedia.org/wiki/Terezín

http://www.terezin.cz/

http://www.pamatnik-terezin.cz/

http://www.pevnost-terezin.cz/

Napište komentář

Vyplňte formulář pro odeslání komentáře.
6