Úštěk

 

Úštěk je město v severních Čechách, 17 km severovýchodně od Litoměřic, ležící na   výrazném pískovcovém návrší. Nejhodnotnější částí města je jeho střed s mnoha zachovalými pozdně gotickými měšťanskými domy. V okolí města je krásná krajina s několika rezervacemi a severně od města je veliký rybník Chmelař.

 

Ostroh nad údolím Loubního potoka byl osídlen už v pravěku. Ve 14. století zde pánové z Michalovic vybudovali hrad a v roce 1361 byl Úštek vyhlášen za město. Roku 1387 zastavili Michalovicové město Berkům z Dubé, kteří pokračovali ve stavbě opevnění a městských bran. Roku 1426 koupil Úštěk Václav Carda z Petrovic, husitský hejtman, který hradby rozšířil a postavil před hradem Pikhartskou věž. Od roku 1475 patřil Úštěk Sezimům z Ústí. Po konfiskacích roku 1622 získali část panství jezuité, kteří roku 1675 koupili i druhou část. Roku 1838 koupili Úštěk Lobkovicové a připojili k Roudnici. V 19. století zde začal vznikat průmysl, zejména textilní barvírny, a roku 1849 se Úštěk stal soudním okresem. Po roce 1938 se musela vystěhovat část českého obyvatelstva, po roce 1945 německá většina a Úštěk byl znovu osídlen.

Z četných pamětihodností města je třeba jmenovat gotický hrad ze 14. století, později přestavěný na residenci a pivovar, četné pozdně středověké domy na náměstí, zčásti s podloubím, Ptačí domky, pitoreskní drobné domky na skále nad údolím v jihozápadní části města, Pikartská věž, masivní součást městského opevnění, dnes slouží mimo jiné jako výstavní síň, velký pozdně barokní kostel svatého Petra a Pavla, budova děkanství na náměstí, synagoga v Podskalské ulici, Jezuitský dvůr, hřbitovní kaple Nejsvětější Trojice. 

 
Věděli jste, že…  zachovalý střed města je oblíbenou kulisou českých filmařů? Natáčel se zde mimo jiné oskarový Kolja, seriál Zdivočelá země, filmy Rebelové nebo Zámek v Čechách. 

Vzdálenost: 34,2 kilometrů

https://cs.wikipedia.org/wiki/Úštěk

http://www.mesto-ustek.cz/

Napište komentář

Vyplňte formulář pro odeslání komentáře.
52