Kaple Navštívení Panny Marie

 

V roce 1710 došlo v obci Teplá k objevení železitého pramene, který pak byl až do roku 1850 využíván k léčebným koupelím. Pramen byl považován za zázračný a Teplá se proto brzy stala malým poutním místem. Nad pramenem byla zřízena poutní kaple, nejprve dřevěná, posléze zděná, barokní. 

Současná podoba kaple Navštívení Panny Marie je z roku 1854. V kapli byl umístěn obraz Klatovské madony, ochránkyně před dobytčím morem, který sem byl přenesen z tzv. Modelské kaple. Bohužel byl v roce 1993 odcizen, ale podařilo se ho nahradit zdařilou kopií. 

Věděli jste, že... pod kaplí doposud vytéká zmiňovaný železitý pramen? Vodu z pramene si neustále odvážejí lidé z blízkého i vzdálenějšího okolí v přesvědčení o jejích mimořádných vlastnostech.   

Vzdálenost: 110 metrů

http://www.mesto-trebenice.cz/tepla/ds-3862/p1=1034

Napište komentář

Vyplňte formulář pro odeslání komentáře.
4