Hrad Hněvín

 

Hněvín je hrad ležící na stejnojmenném vrchu (399 m n. m.) ve městě Most. Původní hrad byl zbořen po třicetileté válce, dnešní podoba hradu vychází z historizující rekonstrukce na přelomu 19. a 20. století. Dnes slouží jako hotel, restaurace a rozhledna.

Podle archeologických průzkumů bylo již v 9. století na vrcholu vybudováno dřevěné hradiště. Přestavba z dřevěného hradiště na kamenný hrad proběhla zřejmě ve 12. století. První písemná zpráva o hradu pochází z roku 1248, kdy Přemysl Otakar II. během vzpoury proti svému otci Václavovi I. oblehl mostecký hrad, ale nepodařilo se mu jej dobýt. Ve 13. století byl hrad Václavem II. zastaven Braniborům a za vlády Karla IV. se hrad i město Most ocitly v majetku Míšeňských. Až v roce 1406 za vlády Václava IV. se hrad i s městem dostaly po vyplacení odstupného zpět do královských rukou.

Za husitských válek zůstal hrad nedobyt a v roce 1423 král Zikmund zastavil hrad opět míšeňskému markraběti. Král Jiří z Poděbrad sice v roce 1455 oblehl hrad, ale do královského majetku se hrad dostal až v roce 1459. Jiří z Poděbrad poté zapsal hrad s panstvím svým synům a následně byl v roce 1480 prodán z Veitmile.

Roku 1585 se hrad stal majetkem Ladislava Popela mladšího z Lobkovic, který však byl v roce 1593 obviněn z pokusu o vzpouru proti císaři Rudolfu II., uprchl ze země a v nepřítomnosti byl odsouzen k trestu smrti a konfiskaci majetku. Císař poté prodal hrad městu Most.

Bezproblémové držení hradu a jeho statků skončilo pro město za třicetileté války. Na hradě se vystřídalo několik císařských posádek, které museli měšťané vydržovat. Několikrát se během války pokusili hrad dobýt Švédové a opakovaně přitom zpustošili město. Ke konci války v roce 1646 Švédové hrad dobyli a drželi ho pak až do října 1649. Po těchto zkušenostech zaslali mostečtí měšťané císaři Ferdinandu III. prosbu o svolení k demolici hradu, aby hrad již nemohl přitahovat pozornost vojska, a aby stavební materiál mohli použít na opravu města. Císař jejich žádosti v září 1650 vyhověl. V listopadu 1651 začalo bourání a skončilo v roce 1653. Po následujících více než 200 let pak vrchol zůstal pustý.

V 70. letech 19. století se začalo s postupnou úpravou kopce. Svahy byly zalesňovány, objevily se zpevněné cesty a další parkové úpravy. V roce 1879 byla na místě starých základů zřízena restaurace. V roce 1896 byl ustanoven německý Spolek přátel Zámecké hory (tehdejší název), který si vytkl za cíl obnovit hradní areál. Nejprve se započalo se stavbou kamenné vyhlídkové věže (1900). Poté se spolek rozhodl vystavět vedle věže i restauraci v gotizujícím slohu (1905). Obnova areálu zvolna pokračovala až do druhé světové války, kdy hrad obsadila německá armáda a využívala jej k účelům protivzdušné obrany.

Po druhé světové válce hrad chátral a v 60. letech již nebyl přístupný veřejnosti, neboť hrozilo zřícení některých částí. V roce 1967 se začalo s rekonstrukcí areálu, která skončila v roce 1970. Nákladnou obnovu celého areálu pak provedlo město Most v letech 2000 - 2001. Byly opraveny střechy, vybudovány nové přípojky inženýrských sítí, na nádvoří položeno nové dláždění a instalováno vnější osvětlení hradu. Na hradě funguje hvězdárna a především hrad slouží jako hotel a restaurace. Z hradní věže je výhled na Mosteckou pánev, Krušné hory a České středohoří.

Věděli jste, že… na příkaz Rudolfa II. na hradě Hněvín pobývali alchymisté Angličan Edward Kelley a Řek Marek Mamugny? Edward Kelley byl zpočátku císařovým oblíbencem, ovšem později byl zatčen a uvězněn na Křivoklátě. Po nezdařeném útěku byl vsazen do vězení na mosteckém hradě, kde v roce 1597 zemřel.

Vzdálenost: 32,2 kilometrů


https://cs.wikipedia.org/wiki/Hněvín
http://www.imostecko.cz/hrad-hnevin/
 

Napište komentář

Vyplňte formulář pro odeslání komentáře.
39