Hrad Krupka

 

Krupka (též Rosenberg) je zřícenina gotického hradu nad městem Krupka v okrese Teplice.

Hrad byl založen na počátku 14. století, a to pravděpodobně králem Václavem II. V písemných pramenech je poprvé zmiňován až roku 1330, kdy ho od krále Jana Lucemburského získal Těma z Koldic. Koldicům hrad s krátkými přestávkami patřil až do roku 1504. Během husitských válek stáli Koldicové na katolické straně a hrad byl několikrát dobýván. Roku 1426 byla v jeho blízkosti pobita velká skupina urozených pánů, kteří prchali z bitvy u Ústí. Tehdy se hrad asi ubránil. Je možné, že byl dobyt během spanilé jízdy během roku 1429. Určitě ho dobyl hejtman Jakoubek z Vřesovic roku 1433. V období let 1436 - 1437 se zde jednalo o míru. Posledním majitelem z Koldiců byl Těma V., který se silně zadlužil a hrad použil jako odškodnění věřitelů.

Po Koldicích se na Krupce vystřídala řada majitelů z řad šlechty. Poslední z nich, Václav z Vartenberka se na straně stavů zúčastnil stavovského povstání v letech 1546 - 1547, za což byl v srpnu 1547 roku odsouzen králem Ferdinandem I. ke ztrátě části majetku. Krupka se tak stala královským panstvím, a to až do roku 1615, kdy hrad od krále Matyáše získal nejvyšší purkrabí Adam ze Šternberka. Od roku 1621 zůstal hrad neobydlený a pravděpodobně ho využívala různá vojska během třicetileté války. V letech 1695 - 1697 nechali Šternberkové ve zřícenině postavit s využitím materiálu z trosek úřední dům zvaný Horský zámek (dnes restaurace a penzion).

Původní královský hrad měl přibližně obdélníkový půdorys. Jeho dominantou byl plochostropý donjon na jižní straně. K němu snad podél západní strany přiléhal dlouhý, jen z malé části zachovaný, palác. K výraznému rozšíření hradu došlo během pozdně gotické přestavby, během které byl celý hrad obehnán parkánovou hradbou a kritická místa zesílena. Jednalo se o zajištění první a druhé brány masívní polookrouhlou baštou a o výstavbu štítové zdi na jižní straně. Nad štítovou zdí byla postavena masivní okrouhlá věž, která v dochované části neobsahuje žádné vnitřní prostory. Pravděpodobně sloužila jako další postavení pro dělo, které odtud mohlo kontrolovat přístupovou cestu do města.

 

Věděli jste, že… hrad Krupka měl i významné návštěvníky? Během svých pobytů v teplických lázních (1810, 1813) hrad několikrát navštívil i J. W. Goethe. Goethe si dokonce Krupku nakreslil. Na památku jeho pobytu mu byl postaven poblíž jižní okrouhlé věže pomník. Jiným slavným návštěvníkem byla císařovna Marie Louisa (1812).

Vzdálenost: 32,5 kilometrů


https://cs.wikipedia.org/wiki/Krupka_(hrad)
http://www.hrady.cz/?OID=189
 

Napište komentář

Vyplňte formulář pro odeslání komentáře.
38