Královské pole s pomníkem Přemysla Oráče ve Stadicích

 

Královské pole a stadický památník Přemysla Oráče patří spolu s Řípem, Vyšehradem a Pražským hradem k nejvýznamnějším místům spojeným s počátky naší národní mytologie a s tradicí české státnosti. Nachází se mezi obcemi Stadice a Řehlovice v údolí řeky Bíliny 8 km západně od Ústí nad Labem.

Královské pole je historické místo, ze kterého byl podle legendy povolán Přemysl Oráč, zakladatel českého knížecího a později královského rodu Přemyslovců, na český knížecí stolec.

Podle všeobecně známé pověsti vyslala kněžna Libuše poselstvo do Stadic, aby odsud přivedlo jejího nadcházejícího muže coby nového panovníka všech Čechů. Když poslové vedeni Libušiným běloušem nalezli orajícího Přemysla a sdělili mu, co měli, zabodl budoucí kníže do země svou otku a se slovy "jděte, odkud jste přišli" zahnal oba své voly. Ti zmizeli v nedaleké skále, která se za nimi hned zavřela. Z otky mezitím vyrašil lískový prut se třemi odnožemi obsypanými zeleným listím a ořechy, dvě z nich však záhy uschly, třetí ale mocně rostla do výše i šíře. Věci, které se v tu chvíli udály, vysvětlil Přemysl takto: nedoorané pole znamená, že země bude často stižena hladem, jediná živá odnož lískového prutu představuje vždy jen jediného vládce z širokého Přemyslova pokolení, zatímco železný pluh měl být znakem pevné vlády. Když se Přemysl rozloučil se svými blízkými, vzal si s sebou lýčenou kabelu a střevíce, aby jeho potomci měli vždy na paměti, že pocházejí z prostého venkovského lidu.

Roku 1841 nechal na Královském poli zbudovat hrabě Ervín Nostic podle návrhu architekta F. Staumanna pomník Přemysla Oráče. Pomník tvoří profilovaný kamenný podstavec, na němž stojí pluh ze železné litiny. Na přední a zadní straně podstavce jsou osazeny dva reliéfy ze železné litiny, odlité roku 1840 ve slévárně hraběte Vrbny v Komárově u Hořovic podle předloh Josefa Maxe. Zobrazují dva zásadní momenty z přemyslovské legendy, zaznamenané kronikářem Kosmou: Setkání Přemysla Oráče při orbě s poselstvem kněžny Libuše Přemyslův příchod na Vyšehrad a přijetí dcerami knížete Kroka - Libuší, Kazi a Tetou. Na levé straně podstavce je vytesán nápis „ZDE OD PLUHU PŘEMYSL K WÉWODSTWJ POWOLÁN. WZDĚLANY MDCCCXLI.“. Na pravé straně podstavce byl tentýž nápis v němčině. V roce 1945 byl zbroušen a na jeho místě vyveden nový nápis "VLÁDA VRÁTILA SE DO RUKOU TVÝCH, Ó LIDE ČESKÝ. 1945." V blízkém okolí nalezneme ještě několik dalších památných míst, které se vážou k památce Přemysla Oráče. Předně je to blízká a malebná ves Stadice, kde se nachází tzv. Přemyslův statek. Jedná se o dům č. p. 14 situovaný na konci návsi vlevo, opatřený pamětní deskou, stojící dle pověstí na místě původní Přemyslovy usedlosti. Za tímto domem se nachází nádherný barokní most z konce 18. století. Pokud ho přejdete a vydáte se po silničce po proudu řeky, dojdete k silnému Královskému prameni tryskajícímu ze lví hlavy, nad nímž se tyčí památná lípa. O něco dále na druhém břehu po proudu řeky se na úpatí Volské hory nachází skála, v níž měli dle pověsti zmizet Přemyslovi voli.

Věděli jste, že… rozměry Královského pole „dvanáct kročejů zšíři a dvanáct kročejů zdéli“ sloužily ve středověku jako základ české polní míry?

 

Vzdálenost: 22,4 kilometrů

https://cs.wikipedia.org/wiki/Královské_pole_s_pomníkem_Přemyslaa_Oráče

http://www.ceskestredohori.cz/mista/stadice-pamatnik-premysla-orace.htm
 

Napište komentář

Vyplňte formulář pro odeslání komentáře.
37