Hrad Střekov

 

Hrad Střekov je zřícenina, která tvoří výraznou dominantu a symbol města Ústí nad Labem. Stojí na 100 m vysoké znělcové skále nad pravým břehem řeky Labe ve čtvrti Střekov. 

Střekov nechal před rokem 1319 vybudovat Jan Lucemburský k ochraně labské plavby. Téměř celé 14. století byl hrad v majetku rodu Vartemberků. Na přelomu 15. a 16. století došlo v rámci přestavby k rozšíření obytných prostor. Roku 1563 hrad přešel do majetku rodu Lobkowiczů. Za třicetileté války obsadili hrad v roce 1631 Sasové, v roce 1634 krátce Švédové a pak následně se od roku 1639 stal opět opěrným bodem Švédů, kteří z něj ovládali okolní kraj. Po roce 1645 sloužil hrad jako posádka také vojskům Torstensonovým. V tomto období také švédská posádka prohloubila a rozšířila koryto Labe, aby umožnila plavbu větších lodí s válečnou kořistí. 

Od konce 17. století přestal být Střekov trvale obydlen a zůstal opuštěn. V 19. století byl znovu objeven romantiky a došlo k jeho obnově. Dojmy z hradu líčil ve svých dopisech například Johann Wolfgang Goethe nebo Richard Wagner. Maloval zde Adrian Ludwig Richter. Z českých romantiků hrad navštívil Karel Hynek Mácha

V roce 1992 byl hrad v rámci restitučních zákonů vrácen zpět rodu Lobkowiczů, takže je dnes soukromou, avšak celoročně veřejně přístupnou kulturní památkou. 

Z hradu je velmi krásná vyhlídka na celé údolí Labe a město Ústí nad Labem. Pod hradem se nachází zdymadlo Střekov, které je posledním zdymadlem na Labi před Severním mořem.  Toto vodní dílo bylo budováno v letech 1923 - 1936. 


Věděli jste, že… hrad Střekov zanechal stopu i v hudbě? Říká se, že skladatel  Richard Wagner údajně inspirován hradem složil svou romantickou operu Tannhäuser. 

Vzdálenost: 32 kilometrů

https://cs.wikipedia.org/wiki/Střekov_(hrad)

http://www.lobkowicz.com/cs/sbirky/hrad-strekov/

Napište komentář

Vyplňte formulář pro odeslání komentáře.
32