Hrad Ostrý

 

Ostrý je zřícenina hradu na stejnojmenném kopci (553 m n. m.) v Českém středohoří. Byl založen ve 30. letech 15. století, v polovině 16. století byl opuštěn. Z hradu se dochovaly jen malé zbytky. 

Vznik hradu spadá do husitského období, kolem roku 1430 ho založil Václav Kaplíř ze Sulevic. Poprvé je v písemných pramenech hrad zmíněn roku 1436. Z majetku rodiny zakladatelů hradu se Ostrý dostal na počátku 16. století. kdy ho v roce 1508 koupil Albrecht z Kolovrat a Libštejna, po jeho smrti zdědili hrad Valdštejnové. Ještě v roce 1535 byl hrad obýván, ale už v roce 1565 je zmiňován jako pustý. Na konci 18. století zde jakýsi zedník se souhlasem vrchnosti postavil zděné stavení a v něm zřídil pivní šenk a tančírnu. Po jejich zániku zůstal hrad opuštěn.

Hrad Ostrý byl vybaven čtyřmi branami, jimiž bylo nutné projít, než se návštěvník dostal k paláci. Z první brány, kterou se vcházelo do předhradí, se při původní přístupové cestě dochovaly malé zbytky zdiva. Nejlépe dochována je třetí brána sklenutá lomeným obloukem, k níž se přicházelo po schodišti. Z paláce, který stál na nejvyšším místě skalního ostrohu, zůstaly nadzemní části zdiva. Dochovány jsou rovněž zbytky polygonální bašty chránící na západě přístupovou cestu. Bašta byla z hradu přístupná po můstku.

Původní cesta na Ostrý vedla z Milešova přes osadu Mlýnce. Dnes se využívá modrá turistická značka, na kterou lze nastoupit buď ve Březně, nebo na turistickém značení „Kocourov rozcestí“ umístěném na silnici spojující Milešov a Kocourov. Modrá značka vede až ke hradu.


Věděli jste, že…  s hradem Ostrý souvisí název pro horskou rozsedlinu Paškapole? Na hradě Ostrý totiž údajně sídlili loupeživí rytíři, bratři Paška a Pole a přepadávali pocestné na obchodní cestě vedoucí kolem. Na hradě Ostrý měli údajně ukrýt i veliký poklad, po kterém neúspěšně pátral i majitel šenku na hradě v 18. století. Poklad nenašel, ale významně pustý hrad poničil.    

Vzdálenost: 5,2 kilometrů

https://cs.wikipedia.org/wiki/Ostrý_(hrad,_okres_Litoměřice)

http://www.hrady.cz/?OID=240

Napište komentář

Vyplňte formulář pro odeslání komentáře.
31