Hrad Kostomlaty pod Milešovkou

 

Kostomlaty jsou zřícenina šlechtického hradu z první poloviny 14. století nad obcí Kostomlaty pod Milešovkou. Někdy bývá hrad nesprávně nazýván Sukoslav, a to na základě vymyšleného příběhu kronikáře Václava Hájka z Libočan.  

Hrad založili někdy po roce 1300 páni z Rýzmburku (z Oseka), první písemná zmínka o hradu pochází z roku 1333. V roce 1335 se majitelem hradu stal markrabě moravský, pozdější český král a císař Karel IV. Hrad se tak stal manstvím českého krále, který posléze udělil hrad v léno pánům ze Žerotína

Během husitských válek byl hrad několikrát neúspěšně obléhán husity, protože tehdejší majitel Albrecht Škopek z Dubé byl komturem řádu německých rytířů v české provincii. V roce 1434, po bitvě u Lipan, došlo poblíž hradu k bitvě mezi dvěma husitskými frakcemi, potyčka však zůstala bez vítěze. O rok později je jako vlastník hradu udáván husitský hejtman Jakoubek z Vřesovic a v majetku rodiny zůstal hrad i s panstvím až do začátku třicetileté války. Hrad ale již v roce 1606 nebyl obýván a postupně chátral.

Roku 1841 začal Josef Fenzel z Kostomlat v dolním hradu stavět výletní restauraci., ze které zbyla dodnes část zdí a sklep. V roce 1998 bylo založeno Občanské sdružení pro záchranu hradu Kostomlaty, které o památku pečuje. 
Kostomlaty jsou typickým příkladem hradu bergfritového typu. Jejich dispozice je od založení dvojdílná. Horní hrad se skládal z věže (bergfritu) a dvou protilehlých paláců, mezi nimiž bylo umístěno nádvoří na půdorysu nepravidelného lichoběžníku. Dolní hrad tvořilo rozlehlé předhradí, do něhož se vstupovalo hranolovou branou, kterou chránila kulatá věž. V předhradí byly umístěny hospodářské budovy. 

K hradu vede z obce Kostomlaty zelená turistická značka. Cesta je odtud dlouhá zhruba 1500 metrů s převýšením 150 metrů. Druhou, podstatně méně náročnou možností je přístup po stejné značce z opačného směru, připojíme-li se na ni na křížení se silnicí Kostomlaty - Milešov. Z vrcholu (566 m n. m.) je při vhodném počasí dobrý rozhled na Krušné hory i České středohoří, na Teplice s Doubravskou horou.   


Věděli jste, že… hrad Kostomlaty možná znáte z kina? Režisér Zdeněk Troška tady natočil pohádku Nejkrásnější hádanka

Vzdálenost: 12,6 kilometrů

https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostomlaty_pod_Milešovkou_(hrad)

http://www.hrady.cz/?OID=1119

http://hradkostomlaty.wz.cz/

Napište komentář

Vyplňte formulář pro odeslání komentáře.
29