Jezero Milada

 

Milada (Chabařovické jezero) Je rekultivační jezero, vytvořené v těžební jámě hnědouhelného dolu Chabařovice. Má rozlohu 252,2 ha, průměrnou hloubku 15,5 m a maximální hloubku 24,7 metru. Objem vody činí 35 601 000 m3. Toto jezero bude po dobu cca 1. poloviny 21. století druhým největším severočeským jezerem (po jezeru Most) a třetím největším v Česku vůbec (po jezeru Medard). 

V dubnu 1997 byla v povrchovém – původně hlubinném – dole Chabařovice ukončena těžba hnědého uhlí. Vzápětí se započalo s rekultivačními pracemi. Byl zvolen hydrický způsob rekultivace, napouštění vodou. Po zakrytí uhelné vrstvy, náležitém upravení břehů i okolního terénu a ucpání všech starých štol začalo v červnu 2001 napouštění jezera. Voda přitékala z nedaleké nádrže Kateřina (taktéž zatopený důl), a to dvojí cestou: jednak bývalým požárním vodovodem a jednak korytem obnoveného Zalužanského potoka, který přes Kateřinu protéká na východ. Krom tohoto externího zdroje má ještě Milada své vlastní spodní vody, jejichž hladina byla řízeně zvyšována/obnovována omezováním práce čerpadel. Voda v jezeře je tak smíseninou potočních, spodních a dešťových vod. Jezero bylo do stanovené výše hladiny 145,7 m n.m. v roce 2010, po více než 9 letech. V současné době se připravují některá území pro zainvestování a dochází k postupnému otevírání oblasti pro veřejnost. 

Jezero a jeho okolí má sloužit k rekreačním a sportovním účelům (koupání, plavání, rybaření, jachting, cyklotrasy, kolečkové brusle, kondiční běh, jízda na koni) pro obyvatele Ústí nad Labem a jeho širšího okolí. Měla by tu vzniknout i rekreační výstavba, včetně přístavu. 

Věděli jste, že…  jezero Milada má jen o 30 ha menší rozlohu než Máchovo jezero? To zní poměrně impozantně, ale ve srovnání s jihočeskými rybníky je to ale jen trpaslík (Bezdrev 520 ha, Rožmberk 677 ha). 

Vzdálenost: 31,1 kilometrů

https://cs.wikipedia.org/wiki/Milada_(jezero)

http://www.jezeromilada.cz/

Napište komentář

Vyplňte formulář pro odeslání komentáře.
28