Oldřichův dub

 

Oldřichův dub patří k našim nejznámějším památným stromům. Roste v severní části obce Peruc pod zámkem nad potůčkem a vydatným pramenem. Podle posledních měření je 31 metrů vysoký, s obvodem 760 cm. 

Kmen stromu je dutý, ošetřený a u země se rozšiřuje v mohutné kořenové náběhy. Dutina byla v minulosti opakovaně vypálena vandaly (1993, 1995), ale strom požár přežil. Kmen se dělí ve výšce 5 metrů na tři kosterní větve. Dub pomalu dožívá. Věk 1000 let většinou bývá udáván na základě pověsti. Někteří odborníci se ale domnívají, že by mohlo jít o mladší strom, na který se pověst po zániku původního dubu přesunula. 

 

Oldřichův dub je spojen s českými dějinami, objevuje se již v Dalimilově kronice. Podle pověsti potkal zde přemyslovský kníže Oldřich (vládl v letech 1012 - 1034) krásnou pradlenu Boženu. K tomuto setkání mělo dojít v roce 1002 (1004). Z tohoto nelegitimního vztahu (Oldřich byl v té době ženatý) se narodil syn Břetislav, pozdější kníže Břetislav I. Rod Přemyslovců tak nevymřel po meči. Oldřich si Boženu vzal za ženu až po smrti své první manželky. Některé verze pověsti uvádějí, že Božena byla rovněž zadaná a po odchodu s Oldřichem se její opuštěný milenec – či snad manžel – na dubu oběsil.

Kromě dubu je možné v Peruci navštívit Muzeum české vesnice v zámecké zahradě, které bylo vybudováno ze staré barokní sýpky z konce 18. století. Jsou zde uchovány staré zemědělské stroje, různé nářadí, nástroje a předměty, které byly odedávna součástí života na českém venkově. Hned pod zámkem také najdete pseudogotickou Boženinu studánku.  

Věděli jste, že… v obci Peruc žil a tvořil Emil Filla? Tento významný český malíř, grafik a sochař tu pobýval v letech 1947 až 1952, kdy dostal k užívání jedno křídlo zdejšího zámku. Vytvořil zde například cyklus Krajina Českého středohoří. Peruc si zamiloval, protože odkázal ve své závěti část svého díla státu pod podmínkou, že bude vystaveno právě zde. Výstavní síň byla otevřena v roce 1958, poprvé se uzavřela v 90. letech, podruhé v roce 2011 po krádeži některých obrazů.

Vzdálenost: 23,8 kilometrů

https://cs.wikipedia.org/wiki/Oldřichův_dub

http://www.hrady.cz/?OID=1787

Napište komentář

Vyplňte formulář pro odeslání komentáře.
22