Vrch Boreč


Vrch Boreč (Borečský vrch) je unikátní znělcová kupa v Českém středohoří asi 6 kilometrů severozápadně od Lovosic. Nadmořská výška vrchu je 449 metrů

Masiv Borče je protkán složitým puklinovým labyrintem, se kterým souvisí unikátní výskyt geologického jevu tzv. mikroexhalací a ventarol. Borečský vrch je od roku 1951 národní přírodní památkou. 

Celý vrch je protkán sítí malých skalních puklin (ventaroly), které ústí jak na úpatí kopce, tak na jeho vrcholu, kde jsou uměle rozšířeny. V zimě pak kopec při úpatí nasává studený vzduch z venkovního prostředí, který prochází celou soustavou vnitřních puklin, ve kterých se ohřívá od okolní horniny, a je podstatně teplejší vyfukován zpět do ovzduší nahoře na temeni kopce. Rozdíl teplot unikajícího vzduchu vůči okolnímu prostředí může být až 20 °C. Hnací silou tohoto jevu je rozdíl teplot vzduchu: teplý vzduch stoupá vzhůru a studený klesá dolů. V létě pak působí zcela opačný efekt, kdy je teplý vzduch nasáván na temeni kopce, průchodem vnitřními puklinami se ochlazuje a dole na úpatí je už ochlazený vyfukován zpět do ovzduší. Teplota vystupujícího vzduchu činí okolo 4 °C. Teplota horniny uvnitř kopce nikdy neklesne pod 9 až 10 °C a celý efekt je tím větší, čím nižší je venkovní teplota. Znamená to, že dosažený teplotní rozdíl je největší, je-li tuhá zima. V praxi to způsobuje také další doprovodný jev. V jámách na vrcholu kopce lze i uprostřed té nejtužší středoevropské zimy pozorovat čilý život různých drobných živočichů i rostlin. Celý kopec tak funguje coby jakýsi obří přírodní akumulátor tepelné energie.

Krásný pohled z vyhlídky cestou na vrch Boreč (Milešovka, Ostrý, Lipská Hora)

Na specifické mikroklimatické poměry je pak vázán výskyt rostlinných druhů, které nesnášejí pokles teploty pod 0 °C. Vegetační kryt svahů Borečského vrchu je velmi pestrý a bohatý na ohrožené a zvlášť chráněné druhy rostlin. 

Věděli jste, že…  mikroexhalace jsou patrné i na jiných místech v okolí? V menší míře byl jev pozorován i na sousedním Sutomském vrchu a na Ostrém. 
 
Vzdálenost: 6 kilometrů

https://cs.wikipedia.org/wiki/Boreč_(České_středohoří)

http://www.ceskestredohori.cz/mista/borec-vrch.htm

Napište komentář

Vyplňte formulář pro odeslání komentáře.
21