Hrad Budyně nad Ohří

 

Hrad Budyně nad Ohří se nachází ve stejnojmenném městě zhruba deset kilometrů západně od Roudnice nad Labem nedaleko řeky Ohře.  

Původně dřevěný hrad byl majetkem českých panovníků. Na počátku 12. století jej přestavěl český král Přemysl Otakar I. z kamene v gotickém slohu. Roku 1336 prodal Jan Lucemburský hrad Zajícům z Házmburka a za jejich vlády doznal hrad i celé panství největšího rozvoje. Ve druhé polovině 15. století zde Jan Zajíc vybudoval pozdně gotický hrad, obehnaný hradbami a vodním příkopem. Ve druhé polovině 16. století byl hrad přestavěn na renesanční zámek. Tehdejší majitel se však přestavbou natolik zadlužil, že musel celý komplex prodat roku 1613 rodu Šternberků

Adam ze Šternberka pak sloučil budyňské a libochovické panství, což předznamenalo úpadek hradu. Za třicetileté války byla celá Budyně dobývána a později i vydrancována Sasy. Po válce sloužil zámek již pouze jako sídlo hejtmana a úředníků. Roku 1759 za sedmileté války při obléhání města Prusy byl těžce poškozen požárem. V roce 1823 bylo zbořeno východní a jižní palácové křídlo společně s věží. V letech 1900 - 1913 proběhla na zámku zásadní rekonstrukce, kterou umožnili noví vlastníci zámku, rod Herbersteinů

Roku 1945 se stal zámek majetkem města Budyně. Do současné podoby byl přebudován v sedmdesátých a devadesátých letech dvacátého století, kdy došlo například k rekonstrukci hradeb.

Ve dvacátých letech 20. století bylo založeno v prostorách hradu Jandovo muzeum. Stalo se tak hlavně díky přispění mnoha cestovatelů a soukromých sbírek obyvatel, žijících v okolí města. Za pozornost stojí například vycpanina krokodýla, který sem byl dovezen z Egypta na počátku 16. století panem Zajícem. Naleznete zde také zakládací listinu města Budyně nad Ohří ze 13. století. Před rekonstrukcí roku 1975 bylo muzeum uzavřeno a přestěhováno do depozitu. Díky aktivitě městského úřadu a nadaci Historické a kulturní dědictví regionu města Budyně nad Ohří se jej podařilo roku 1997 obnovit, avšak s poněkud změněnou expozicí. Dnes zde můžete například spatřit ukázku alchymistické dílny a laboratoře, které se nacházejí v autentických prostorách, kde se skutečně za vlády Rudolfa II. provozovala alchymie.

Věděli jste, že…  někde pod hradem je ukryt alchymistický poklad? Ve výstupku arkýře přímo naproti hlavnímu vchodu do areálu vodního hradu stojí pískovcová figura muže se špičatou čepicí, plnovousem a kladivem. Říká se mu Kvasnička. Opřen o kladivo, upírá Kvasnička svůj kamenný pohled k zemi; podle pověsti na místo, kam bývalý majitel hradu Jan Zbyněk Zajíc z Házmburka zakopal své poklady. Nesnažte se je ale hledat. Jednak se to nesmí a pak – celá ta historie má až příliš mnoho háčků. Za prvé – Kvasnička stál původně jinde, při bráně hlavního křídla paláce, které už je dávno zbourané. A za druhé – kdo ví, jak to bylo se Zajícovými poklady doopravdy. 

Vzdálenost: 19,8 kilometrů


https://cs.wikipedia.org/wiki/Budyně_nad_Ohří_(hrad)

http://www.budyne.cz/turistika/vodni-hrad-a-jandovo-muzeum

Napište komentář

Vyplňte formulář pro odeslání komentáře.
20