Lovoš

 

Lovoš je nefelinitový vrch nedaleko Lovosic. Jeho vrchol leží v nadmořské výšce 570 metrů a je na něm postavena turistická chata, od které je krásný výhled na všechny strany. Vrch je tvořený dvěma kužely, Velkým Lovošem a Malým Lovošem, nazývaným též Kybička (489 m n.m.). Vrcholová část kopce s výjimkou těsného sousedství turistické chaty je od roku 1948 chráněna jako národní přírodní rezervace.
 

Lovoš má tvar kužele tvořeného nefelinitem, z jehož severovýchodního úbočí vybíhá trachytový hřbet Kybička. Na svazích hory rostou travnaté porosty skalní stepi, lesostepní porosty a suťový les. Lovoš je také domovem mnoha chráněných rostlin i živočichů. Na níže položených svazích poblíž města Lovosice byly založeny velké sady, v období druhé světové války zde nacisté zkoušeli bez většího úspěchu pěstovat některé tropické plody, například mandloně. 
 
Věděli jste, že… Lovoš byl svědkem poměrně významné bitvy? Na jižních svazích Lovoše probíhala 1. října 1756 část bitvy u Lovosic mezi Pruskem a Rakouskem, součást sedmileté války. Na obou stranách bojovalo asi 30 000 mužů a bitva skončila nepřesvědčivým vítězstvím Pruska.
 
Vzdálenost: 9 kilometrů
 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lovoš
 
http://www.chata-lovos.cz/
 
http://www.ceskestredohori.cz/mista/lovos.htm

Napište komentář

Vyplňte formulář pro odeslání komentáře.
15