Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mostě

 

 
Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mostě je pozdně gotický chrám, který byl vystavěn v letech 1517 - 1550. Proslulost získal především v roce 1975, kdy byl přesunut po kolejích o 841 metrů, aby byl zachráněn z města, které bylo srovnáno se zemí kvůli těžbě uhlí.  
 
Stavba kostela začala v roce 1517, a to na troskách starého chrámu, zničeného o dva roky dříve při požáru města Most. Kostel byl navržen jako velké halové trojlodí s opěráky vtaženými dovnitř, pětiboce uzavřeným presbyterářem, s hranolovou věží s ochozem v hlavním průčelí, předsíní po severní stěně a severozápadní sakristií. Hrubá stavba byla dokončena v roce 1549 a kolem roku 1550 vznikly portály již v renesančním slohu. Při dalším požáru města v roce 1578 kostel opět částečně vyhořel a byl opravován až do roku 1602.  V průběhu staletí následovaly další drobné úpravy exteriéru i interiéru budovy. V roce 1650 byl kostel pokryt novou střechou. V roce 1840 byla zbořena hřbitovní zeď kolem kostela a kostnice a v letech 1880 - 1883 proběhla poslední velká úprava, při níž byl interiér regotizován odstraněním části barokního inventáře, novou gotizující výmalbou a instalováním novogotického zařízení. Roku 1932 byl kostel opraven, byly obnoveny omítky vnějšího pláště stavby a restaurovány kamenné články.
 

autor fotografie: Monika Ježková


V roce 1964 byla schválena postupná demolice staré zástavby v Mostě a současně výstavba nových sídlišť na nezastavěném území jižně od města. Zároveň s tím se začala řešit i otázka, jak naložit se zdejší nejvýznamnější architektonickou památkou. Usnesení československé vlády téhož roku nařídilo, že děkanský kostel bude zachráněn. Na záchranu kostela bylo vypracováno celkem 11 variant. Jako nejvhodnější varianta bylo nakonec zvoleno přesunutí kostela jako celku o několik set metrů dál do sousedství gotického kostela sv. Ducha a vedlejšího barokního špitálu. 
 
Po náročných přípravách začalo dne 15. září 1975 zdvihání a nakládání celého objektu. Samotný přesun byl zahájen 30. září v 11 hodin 50 minut. Dráha měla obloukový půdorys a byla dlouhá 841,1 m se sklonem 12,3 promile. Kostel se po ní posunoval nepřetržitě rychlostí 1,2 až 3,2 cm za minutu. Transfer byl ukončen 27. října 1975 v 8 hodin 52 minuty.
 
Následovalo zabezpečení stability stavby a její postupná renovace. To vše i s úpravou okolí trvalo až do roku 1988, kdy byl kostel opět otevřen pro veřejnost.  
 
Kostel má jednu věž, jeho exteriér působí prostě a stroze, stěny jsou hladké a ploché, obvodní zdivo je členěno dvěma pásy oken – spodní okna patří jednotlivým kaplím a horní pás oken náleží bočním lodím haly. Vnitřek kostela tvoří velká hala, rozdělená do tří lodí sedmi dvojicemi osmibokých sloupů bez hlavic. Mezi opěrnými pilíři je 16 kaplí, dvě postranní předsíně, sakristie, východní dvojité šnekové schodiště a západní šnekové schodiště. Zvlášť pozoruhodná je pozdně gotická klenba kostela s čistě dekorativními žebry, která se místy dokonce oddělují od klenby do volného prostoru. Mistrovské kamenické dílo představují i obě schodiště. 
 
V interiéru kostela je instalována expozice gotického a renesančního umění severozápadních Čech, suterén kostela slouží jako výstavní prostor Galerie výtvarného umění v Mostě. 
 
Věděli jste, že… v roce 1993 byl kostel Nanebevzetí Panny Marie znovu vysvěcen? Církev se dlouho zdráhala tak učinit, neboť tím, že byl kostel posunut po obloukové dráze, posunula se i osa chrámu a oltář proto není podle tradice orientován na východ, nýbrž na jih.
 
 
Vzdálenost: 29 kilometrů
 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_Nanebevzetí_Panny_Marie_(Most)
 
https://www.kostel-most.cz/cs

Napište komentář

Vyplňte formulář pro odeslání komentáře.
13